Vertaileva selvitys kiinteistörajojen kartoituksen tarkkuudesta Kalannin 1:5 000 -mittakaavaisessa kartoituskoetyössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
89 s. + liitt. 9
Series
Description
Supervisor
Martikainen, Matti
Keywords
Other note
Citation