Meridieselmoottoreissa käytettävien raskaiden polttoöljyjen luokittelu ja käyttökokemusten vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1965
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 100, 4 s.)
Series
Description
Supervisor
Siivonen, Oso
Keywords
Other note
Citation