Maanomistajan asema LSL 53 §:n ja rakennuslainsäädännön yleiskaavoitusta koskevassa korvauskäytännössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Author
Manerus, Eero
Date
1999
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Description
Supervisor
Marttinen, Kari
Keywords
nature conservation, luonnonsuojelu, master plan, yleiskaava, restriction of use, haitta, compensation, käytönrajoitus, appeal, korvaukset, muutoksenhaku
Other note
Citation