Suhteellisen paikanmäärityksen tarkkuus GPS-järjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
1.26
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Description
Supervisor
Tiuri, Martti
Keywords
GPS, GPS, atmospheric signal delay, ilmakehän signaaliviive, positioning system, paikanmääritysjärjestelmä, precision of positioning, paikanmääritystarkkuus, satellite geodesy, satelliittigeodesia, relative positioning, suhteellinen paikanmääritys
Other note
Citation