Aligning Scrum methodology with ERP implementation projects

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLuokola, Kalle
dc.contributor.authorRatilainen, Sakari
dc.contributor.departmentMediatekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorLassenius, Casper
dc.date.accessioned2020-12-23T17:29:21Z
dc.date.available2020-12-23T17:29:21Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractIn this study, possibilities for applying Scrum, an agile software method, into enterprise resource planning (ERP) system implementation in projects were investigated. Traditionally such projects have been done using some linear development method, i.e. a waterfall method and some of them have been less than successful in respect to the invested effort. The empirical part of the study was conducted as a qualitative research using an adapted version of the case company's consulting technique for data collection and analysis. Data was gathered in two interview rounds with the first one covering issues in the current ERP projects and the second one validating recommendations on using Scrum to possibly solve some of the problem. In the light of the results customer understanding and commitment are repeating challenges and Scrum could theoretically provide some relief to these issues. A full-scale Scrum implementation was, however, not seen as a very feasible option due to ERP systems' integrated architecture.en
dc.description.abstractTässä työssä tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa Scrum:ia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteihin. Scrum on eräs tunnetuimmista ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Perinteisesti tällaiset hankkeet on toteutettu lineaarisella, vesiputousmallia noudattavalla ohjelmistokehitysmenetelmällä ja tulokset eivät aina ole tyydyttäviä suhteessa käytettyyn panokseen. Tutkimuksen kokeellinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena käyttäen mukautettua versiota kohdeyhtiön konsultointitekniikasta tietojen keruussa ja analysoinnissa. Tiedot kerättiin kahdella haastattelukierroksella, joista ensimmäinen keskittyi haasteisiin nykyisessä toimitusmallissa ja toinen Scrum:in validointiin havaittujen haasteiden ratkaisemisessa. Tulosten perusteella asiakkaan ymmärrys ja sitoutuminen ovat usein toistuvia haasteita ja Scrum voisi teoriassa auttaa näiden osa-alueiden parantamisessa. Täysimittaista Scrum:in hyödyntämistä ei kuitenkaan pidetty kovin toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona ERP- järjestelmien korkean integraatioasteen vuoksi.fi
dc.format.extentviii + 71 + liitt. (+4)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99377
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358204
dc.language.isoenen
dc.programme.majorViestintätekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-75fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordERPen
dc.subject.keywordERPfi
dc.subject.keywordSCRUMen
dc.subject.keywordSCRUMfi
dc.subject.keywordagile software engineeringen
dc.subject.keywordketterä ohjelmistokehitysfi
dc.subject.keywordproject managementen
dc.subject.keywordprojektinhallintafi
dc.subject.keywordSAPen
dc.subject.keywordSAPfi
dc.titleAligning Scrum methodology with ERP implementation projectsen
dc.titleScrum-ohjelmistokehitysmenetelmän yhteensovittaminen ERP-järjestelmien käyttöönottoprojekteihinfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_12767
local.aalto.idinssi42648
local.aalto.openaccessno
Files