Puutarha elokuvan tilana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee puutarhan nostamia mielikuvia ja sitä, miten puutarhaa käytetään elokuvassa. Puutarha on yleinen elokuvien tapahtumapaikka mutta siitä ei ole juurikaan tutkimustietoa elokuvan alalta. Tutustun puutarhan tilallisiin ja kulttuurillisiin ominaisuuksiin muiden tieteenalojen kirjallisuuden avulla. Lisäksi analysoin erikseen puutarhan käyttöä viidessä esimerkkielokuvassa. Omaa taiteellista työtäni lyhytelokuvan lavastajana käytän reflektiomateriaalina. Puutarha on hyvin merkityksellinen tila, ja siihen liitetään paljon mielikuvia ja symbolisia tulkintoja. Meihin länsimaissa vaikuttavat erityisesti Raamatun puutarhakäsitys ja -symbolismi. Paratiisista karkottamainen, ja varsinkin siihen liittyvä ristiriita, on olennainen osa puutarhakuvastoamme. Tilana puutarha on jännitteinen ja ennustaa elokuvassa usein konflikteja ja käännekohtia. Tarinat utopioista, Koraanin kuvaukset tuonpuoleisesta ja ihanne täydellisyydestä ovat kaikki värittäneet mielikuviamme puutarhasta ja siihen liittyvästä todellisuuden paosta. Nykykulttuuri, erityisesti mainosmaailma ovat luoneet puutarhasta myös hyvin romanttisen paikan. Luonnon läsnäolo ja puutarhan hoidon vaativuus tuovat puutarhaan erilaisia valta- ja voima-asetelmia. Puutarha edustaa sekä luonnon voimaa että ihmisen voimaa luonnon yli. Se edustaa myös monia ihmisten välisiä valtasuhteita ja statusarvoja. Puutarhat sopivat osittain sekä agraarin että urbaanin kulttuurimaiseman määritelmiin, ja niissä on paljon yhteisiä tekijöitä myös rakennusten sisätilojen kanssa. Puutarhoissa voidaankin yhdistää monia toimintoja ja aktiviteetteja. Puutarha on ihmisen rakentama mutta koostuu erilaisista luonnon elementeistä. Ajan näkyminen on myös merkittävä osa puutarhakokemusta. Puutarhassa näkyy sen koko olemassaolon historia, perustusaika ja nykyaika, sekä vuoden ja vuorokauden ajat. Elementtien liikkeet ja kokijan oma liike luovat aikaa rytmin ja tempon muodossa. Elokuvassa esiintyvä puutarha herättää katsojassa valtavan määrän mielikuvia. Elokuvan tekijöiden on tärkeää olla tietoisia tästä kuvastosta. Silloin ymmärtää paremmin, miten katsojan mieli virittyy puutarhakohtauksissa. On myös hyvä tietää, millaisessa jatkumossa heidän puutarhatulkintansa on puutarhan kulttuurihistoriallisessa tarinassa.
Description
Supervisor
Mäkinen, Kaisa
Thesis advisor
Aaltonen, Jari
Keywords
puutarha, paratiisi, lavastussuunnittelu, elokuva, ulkotila, maisema
Other note
Citation