Luotettava tiedonsiirtomenetelmä hybridiverkkoihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
x, 76
Series
Abstract
Nykyaikaisten tietoverkkojen monipuolistuessa käytettyjen teknologioiden määrä tulee lisääntymään. Langattomista ja langallisista komponenteista rakentuvat liityntäverkot ovat entistä laajemmassa käytössä jo nykyään. Tämä asettaa tavoitteita paitsi laitteiden yhteistoiminnalle, myös tiedonsiirron luotettavuudelle. Erityisesti langattomalla siirtotiellä esiintyvät häiriöt ja niistä johtuvat pakettihukat ovat uhka luotettavalle tiedonsiirrolle. Näiden pakettihukkien estäminen ja niistä palautuminen ovat tärkeitä keinoja luotettavuuden parantamiseksi. Tässä työssä on mallinnettu ja simuloitu eräs menetelmä luotettavan tiedonsiirron toteuttamiseksi. Menetelmä on nimeltään HBH, ja se on hyppykohtaisiin negatiivisiin kuittauksiin perustuva menetelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa luotettava tiedonsiirto korjaamalla linkillä tapahtuvat pakettihukat nopeasti ja tehokkaasti. Mallinnukseen on käytetty OPNET Modeler -ohjelmaa. Simulaatioiden perusteella saatiin selville, että menetelmä parantaa linkkikohtaista luotettavuutta huomattavasti. Erityisesti 10-30% pakettihukilla toiminta tehostuu huomattavasti verrattuna varmistamattomaan tilanteeseen. Kvalitatiivinen analyysi TCP:n toiminnasta menetelmän kanssa antoi erittäin lupaavia tuloksia suorituskyvyn parantumisesta erityisesti kun pakettihukkaa alkoi esiintyä huomattavasti.

As modern communication networks become more diverse, the amount of utilised technologies will increase in the future. Access networks comprised of wireless and wired components are in even wider use than before. This sets goals not only for device interoperability, but also for transmission reliability. Especially wireless medium interference and packet loss caused by it is a threat to reliable communication in environments using those technologies. Avoidance of and recovery from these packet losses are key methods to improve reliability. In this Thesis a method for reliable transmission is modeled and simulated. The method is called HBH (hop-by-hop) and it is a method based on hop-by-hop negative acknowledgements. Its purpose is to secure reliable transmission by repairing link-based packet losses quickly and efficiently. The method is modeled using OPNET Modeler. Based on simulations we discovered that the method improves link-based reliability significantly. Especially when experiencing packet loss of 10 to 30 percent the communication is substantially improved compared to the case without any reliability support. Qualitative analysis on TCP operation gives very promising results on improving performance, especially when significant packet loss is present.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Luoma, Marko; TkL
Keywords
mixed technology networks, hybrid networks, reliable communication, reliable transport, hop-by-hop acknowledgement, moniteknologiaverkot, hybridiverkot, luotettava tiedonsiirto, hyppykohtainen kuittaus
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012075