Progress measurement of an automation design project

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMarkkanen, Mikko
dc.contributor.authorHooli, Tapani
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorJämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
dc.date.accessioned2013-11-14T10:28:10Z
dc.date.available2013-11-14T10:28:10Z
dc.date.issued2013-11-12
dc.description.abstractThe aim of an automation design project is to produce a factory automation system, including procedures for use and maintenance. An automation design project is always unique as is its product, an automation system. The purpose of this work is to study how to measure the progress of an automation design project. The thesis begins by describing a project in general, next an automation project and finally the project progress measurement methods. To study an automation design project, the work breakdown structure (WBS) must be formed. The WBS is a tree like model and it divides a project into smaller parts called work packages (WP). Using the work packages the progress of the project can be followed. The work packages contain tasks and activities that result in deliverables such as documents and data. In this thesis, the indicators are selected for measuring the progress and finally guidelines are given how these indicators should be used to measure the progress of the automation design project.en
dc.description.abstractTyön tarkoituksena on selvittää, miten automaatiosuunnitteluprojektin edistymää seurataan. Työn pohjana käytetään yleisiä projektin edistymän seurantatapoja ja pyritään soveltamaan näitä automaatiosuunnitteluprojektiin. Automaatiosuunnitteluprojektin ideana on tuottaa tehtaalle sen automaatiojärjestelmä. Lisäksi projektissa tuotetaan tieto siitä, kuinka järjestelmää käytetään ja kuinka sitä ylläpidetään. Tuotettu automaatiojärjestelmä on aina yksilöllinen jokaiselle projektille ja tehtaalle. Jotta automaatiosuunnitteluprojektin edistymää voidaan seurata, on sen työnositus (eng. Work breakdown structure, WBS) muodostettava. Työnositus on puumalli, joka jakaa projektin pieniin osiin, työpaketteihin (eng. Work packet, WP). Työpaketteja seuraamalla voidaan projektin etenemistä seurata. Työpaketit ovat automaatiosuunnitteluprojektissa dokumentteja ja suunnittelujärjestelmän tietokannan dataa. Tässä työssä perehdytään siihen, mitkä ovat oikeat mittarit mittaamaan automaatiosuunnittelunprojektin edistymää. Lopuksi esitellään, kuinka valittuja mittareita voidaan hyödyntää projektin edistymän seurannassa.fi
dc.format.extent89+3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11348
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201311157847
dc.language.isoenen
dc.locationPK
dc.programmeKEM - Kemian tekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorProsessit ja tuotteetfi
dc.programme.mcodeKE3003fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordprogress measurementen
dc.subject.keywordautomation projecten
dc.subject.keywordearned valueen
dc.subject.keywordwork breakdown structureen
dc.subject.keywordedistymänseurantafi
dc.subject.keywordautomaatiosuunnitteluprojektifi
dc.subject.keywordearned valuefi
dc.subject.keywordwork breakdown structurefi
dc.titleProgress measurement of an automation design projecten
dc.titleAutomaatiosuunnitteluprojektin edistymän seurantafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_92315
local.aalto.idinssi48116
local.aalto.openaccessno
Files