Kuluttajille suunnattu myynninedistäminen päivittäistavarakaupassa - Case Red Bull

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Markkinointi, Kampanjointi, Myynnin edistäminen, Päivittäistavarat, Asiakkaat, Kuluttajakäyttäytyminen
Other note
Citation