Adaptation of Sell-side Organizations to Changes in the Stock Market - An Industry Life-Cycle Perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
108 s.
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Rokkanen, Nikolas
Keywords
rahoitusalan palveluntarjoajat, osakkeiden jälkimarkkinat, fragmentoituminen, sähköinen kaupankäynti, sell-side, secondary stock markets, fragmentation, electronic trading
Other note
Citation