Oivalluksia tuottajuudesta luovan johtajuuden näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyö tuo esiin oivalluksiani tuottamisesta luovan johtamisen näkökulmasta. Tarkastelu keskittyy käsittelemään luovaa johtajuutta fiktioelokuvan tuotantokaaren, erityisesti esituotannon kautta, jossa muodostuvat kaikki elokuvalle tärkeimmät suunnitelmat: käsikirjoitus, taiteelliset suunnitelmat ja budjetti sekä työryhmä. Tutkielmaesseen käytännön havainnot tulevat tuottamistani harjoituselokuvista: Noises of the Worms, Myrsky ja Pink Smoke, joita olen tehnyt vuosien 2012–2014 aikana. Olen hakenut teoreettista viitekehystä sosiaalipsykologiaa käsittelevästä kirjallisuudesta ja muistiinpanoista liittyen Maaret Wagerin pitämään Johtaminen ja sosiaalipsykologia -kurssiin. Nostan esiin myös tuottaja Ilkka Matilan käydyn haastattelun pohjalta koottuja ajatuksia tuottajuudesta ja johtamisesta. Opinnäytetyöni punaisena lankana toimivat Walt Disneyn liiketoiminta-ajatukset ja johtamistyyli. Parhaaseen mahdolliseen tulokseen elokuvan tekemisessä päästään silloin, kun elokuvatuotannon kaksi johtajaa tuottaja ja ohjaaja puhaltavat johtamisen, vastuun ja päätöksenteon suhteen yhteen hiileen. Tuottajalla ja ohjaajalla on vetovastuu siitä, että he saavat työryhmän toimimaan kohti samaa elokuvaa. Toimiakseen näin elokuvatuotanto tarvitsee selkeitä ja hallittuja strategioita, sekä yhteisen projektityökalun audiovisuaalista suunnittelua varten ideasta aina elokuvan levitykseen asti. Pyrkimys luovalla johtajuudella ja toimivalla työryhmällä on tehdä elokuvia, joissa jokainen työryhmän jäsen jakaa saman näkemyksen elokuvasta ja on valmis tekemään parhaansa sen eteen. Näin yleisö voisi nauttia entistä laadukkaampia elokuvia tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Bardy, Aleksi
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
tuottaja, luova johtaminen, sosiaalipsykologia, fiktio, elokuva, työryhmä
Other note
Citation