Implementation of speech user interface into IVR system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
fi
Pages
111 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Laine, Unto K.
Thesis advisor
Vuoksinen, Jukka
Keywords
automatic IVR system, automaattinen puhelinjärjestelmä, speech recognition, APJ, speech user interface, IVR, puheentunnistus, SR, puhekäyttöliittymä, SUI
Other note
Citation