Tutkimus 3000-tonnin diesel-hammaspyöräkoneistolla varustetun aluksen päämittojen muuttumisesta käytettäessä eri tyyppisiä pääkoneistoja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1949
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67 s. + liitt. 27
Series
Description
Supervisor
Rahola, Jaakko
Keywords
Other note
Citation