Controller for a pressure and humidity instrument in Martian atmosphere

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Avaruustekniikka ja -tiede
Mcode
ETA3001
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 66 s. + liitt. 21
Series
Abstract
Finnish Meteorological Institute (FMI) is building a pressure and a humidity instrument for the ExoMars EDM Mars lander of European Space Agency, slated for launch in 2016. The instruments, part of a science package called DREAMS, build on the experience gained on previous meteorological Mars instrument missions participated by FMI. The instruments are based on capacitive Vaisala Barocap and Humicap sensor technologies. Traditionally, the FMI pressure and humidity instruments have been controlled by Field-Programmable Gate Array (FPGA) chips. These components are reliable, but relatively expensive, power-hungry, slow to develop and lack the ability for an in-flight update. This thesis presents a novel approach for controlling these instruments, by developing flight software for performing measurements with the DREAMS-P pressure and DREAMS-H humidity instruments. This design utilizes a commercial automotive microcontroller unit, resulting in a low-power, modi able and scalable system. The successful design and testing of the instrument controller software and functionality is presented.

Ilmatieteen laitos rakentaa DREAMS-P paine- ja DREAMS-H kosteusinstrumenttia osana Euroopan avaruusjärjestö on 2016 laukaistavaa ExoMars EDM Marslaskeutujaprojektia. Ilmatieteen laitoksen aiempiin Mars-mittalaiteprojekteihin ja Vaisalan Barocap sekä Humicap anturiteknologioihin pohjautuvat instrumentit ovat osa EDM-laskeutujan DREAMS-instrumenttipakettia. Ilmatieteen laitoksen paine- ja kosteusintrumentit ovat perinteisesti pohjautuneet FPGA-piireihin (Field-Programmable Gate Array). Nämä piirit ovat luotettavia, mutta verrattain kalliita ja omaavat suurehkon tehonkulutuksen. Ohjelmistokehitys FPGA-piireillä on myös verrattain hidasta, eivätkä ne pysty itsenäisiin avaruuslennon aikaisiin päivityksiin. Tämä diplomityö esittelee uudenlaisen ohjelmistoratkaisun DREAMS-P paine- ja DREAMS-H kosteusinstrumenttien ohjaamiseen. Järjestelmä perustuu kaupalliseen, autoteollisuuden käyttöön suunniteltuun mikrokontrolleriin. Mikrokontrollerin käyttö mahdollistaa vähän tehoa kuluttavan, sekä helposti muokattavan ja laajennettavan järjestelmän rakentamisen. Työssä esitellään tämän DREAMS-P ja DREAMS-H -instrumentteja ohjaavan kontrollerin ohjelmiston suunnittelu ja testaus.
Description
Supervisor
Hallikainen, Martti
Thesis advisor
Schmidt, Walter
Keywords
pressure, Mars, humidity, paine, space instrumentation, kosteus, microcontroller, mikrokontrolleri, embedded software, avaruuslaitetekniikka, software testing, sulautettu järjestelmä, ohjelmistotestaus
Other note
Citation