Tutkimus erään suurehkon sähkökonetehtaan tuotantoon parhaiten soveltuvan konekannan määrittelemiseksi lastuavien työstömenetelmien kohdalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1950
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s. + liitt. 28
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation