Kulumishiukkasanalyysin käyttö koneiden kunnonseurannassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
3.67
Degree programme
Language
fi
Pages
146
Series
Description
Supervisor
Pietikäinen, Juha
Thesis advisor
Kuoppala, Rauno
Keywords
Other note
Citation