Muutospaineet julkisella sektorilla : roolit ja jännitteet Kuntaliiton Palvelutuotannon uudistaminen -ohjelmassa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorPokki, Taru
dc.contributor.departmentDepartment of Industrial Engineering and Managementen
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.date.accessioned2011-11-28T13:10:03Z
dc.date.available2011-11-28T13:10:03Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTutkimukseni keskeinen argumentti on, että ympäristön jatkuva ja nopea muutos pakottaa organisaatiot etsimään uusia ja toimivampia toimintamalleja. Tutkin erityisesti julkisen sektorin muutosta, jota heijastan kehitysohjelman avulla. Kehitysohjelma ja siihen liittyvä ohjelmajohtaminen on uusi toimintatapa, käytäntö ja johdon työkalu, jolla pyritään helpottamaan näitä uusia muutoksen tuomia palvelutuotannon kehittämisen ja johtamisen haasteita. Tässä tutkimuksessa paneudutaan kehitysohjelman toimijoiden käytäntöihin, heidän toteuttamiinsa rooleihin ja niihin käsityksiin, jolle kehitysohjelman toiminta nojaa suhteessa palvelutuotannon uudistamiseen ja johtamiseen kehitysohjelmassa. Lähestyn tässä tutkimuksessa suurten muutosten organisointia Kuntaliiton Palvelutuotannon uudistaminen -ohjelmaa koskevan tapaustutkimuksen avulla. Tarkastelen Palvelutuotannon uudistaminen -ohjelmaa sosiologisena ilmiönä, jossa näen ohjelman toimijat sosiaalisia merkityksiä antavina ja niiden kautta tilannettaan jäsentävinä samoin kuin sosiaalis-taloudellisissa vaihtosuhteissa toimivina subjekteina. Tutkimuksen aineisto kerättiin tutustumalla ja kokoamalla ohjelmaan liittyvät asiakirjat ja kokousten pöytäkirjat, haastattelemalla ohjelman toimijoita (N=17) ja havainnoimalla kolmessa Kuntaliiton ohjelmajohtamisen kehittämisseminaarissa. Aineiston analysoimiseksi päädyin käyttämään tekstianalyysiä ja Greimasin aktanttimallia, koska niiden avulla sain esiin monipuolisen kuvan aineistosta kehitysohjelmasta muutoksen organisointivälineenä. Erityisesti kiinnitin huomiota analyysissani toimijoiden käyttäytymiseen eli toiminnan suuntautumiseen, toimijoiden tunteisiin eli vallitsevaan suhtautumiseen kehitysohjelmaa kohtaan ja ohjelman toimijoiden toiminnan taustalla oleviin uskomuksiin eli toimijoiden käsityksiin omasta itsestään, työstään ja kehitysohjelmasta. Tutkittavana olleesta palvelutuotannon uudistaminen -ohjelman toimijoista tunnistin kuusi roolia. Nämä roolit ovat toteuttava tukija, piittaamaton osallistuja, epävarma puurtaja, kyynikko, kyvykäs työtoveri ja epäilevä kriitikko. Roolit heijastivat myös monia kehitysohjelmassa haastaviksi koettuja seikkoja. Yleisimmät niistä olivat yhteistyö, tietoisuus Palvelutuotannon uudistaminen -ohjelmasta ja johtaminen. Aktanttimallien muodostaminen auttoi ymmärtämään, että Kuntaliiton toimijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että palveluja on uudistettava, mutta kysymys siitä, kannattaako se toteuttaa ohjelmajohtamisen avulla luo ristiriitoja toimijoiden välille.fi
dc.format.extent72, [6]
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn951-22-7889-8
dc.identifier.issn1795-2018
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/842
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-005536
dc.language.isofien
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.relation.ispartofseriesReport / Helsinki University of Technology, Laboratory of Industrial Managementen
dc.relation.ispartofseries2005/4en
dc.subject.keywordpalvelutuotantofi
dc.subject.keywordkunnatfi
dc.subject.keywordjulkinen sektorifi
dc.subject.keywordtoimintamallitfi
dc.subject.keywordroolitfi
dc.subject.keywordtoimintaympäristön muutosfi
dc.subject.keywordsosiologiset ilmiötfi
dc.subject.otherPsychologyen
dc.titleMuutospaineet julkisella sektorilla : roolit ja jännitteet Kuntaliiton Palvelutuotannon uudistaminen -ohjelmassafi
dc.typeD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitysfi
dc.type.dcmitypetexten
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9512278898.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format