Fault Diagnostics of Mobile Work Machines - Case Straddle Carrier

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
en
Pages
73
Series
Abstract
This thesis was done in a research project whose goal was to research and develop fault diagnosis of mobile work machines. Fault diagnosis is not as advanced in mobile work machines as in the processing industry but there seems to be need for it. The theoretical part of this thesis gives an introduction to fault diagnostics and methods used for it. Use of fault diagnostics in vehicle and aviation industries and condition based maintenance in general is also covered. The practical part of the thesis concentrates on fault detection and diagnosis of a straddle carrier. Methods to detect and diagnose faults in the brake system will be designed using, measurement data collected from a straddle carrier.

Diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia, jonka tavoitteena oli tutkia ja kehittää liikkuvien työkoneiden vikadiagnostiikkaa. Vikadiagnostiikka liikkuvissa työkoneissa ei ole talla hetkellä yhtä kehittynyttä kuin esimerkiksi prosessiteollisuudessa. mutta tarvetta sille on olemassa. Teoriaosassa kuvaillaan vikadiagnostiikkaa yleisesti sekä esitellään vikadiagnostiikan käyttöä auto- ja lentoteollisuudesta. Lisäksi erilaisia vikadiagnostiikassa käytettäviä menetelmiä vian havaitsemiseen ja diagnosointiin esitellään melko laajasti. Kuntoon perustuva huoltotoiminta on myös eräs käsiteltävistä aiheista. Työn käytännön osuus käsittelee vikadiagnostiikan kehittämistä konttilukille keskittyen erityisesti sen jarrujärjestelmään. Konttilukista saadun mittaustiedon avulla on pyritty kehittämään menetelmä jarruissa olevien vikojen havaitsemiseen ja paikallistamiseen.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Keywords
fault detection, vian havaitseminen, fault diagnosis, vian tunnistaminen, mobile work machines, liikkuvat työkoneet, condition based maintenance, kuntoon perustuva huolto, straddle carrier, konttilukki, FDI, CBM
Citation