Suomen valtion rautateiden pikajunaliikennettä varten on konstruoitava veturimoottori huomioonottaen nykyiset junakoot ja 120 km tuntinopeus suoralla horisontaalisella radalla...

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1923
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
Other note
Citation