Mobile peer-to-peer over Session Initiation Protocol

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Licentiate thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
ix, 75
Series
Abstract
This work continues on my Master's Thesis work done between July 2005 and January 2006. In my Master's Thesis, we presented how a mobile peer-to-peer file-sharing application can be implemented using the Session Initiation Protocol (SIP) as the underlying signaling protocol. The main objective of this thesis is to evaluate what kind of special requirements mobile environment poses for peer-to-peer application design, and present how peer-to-peer based services can be efficiently realized in next-generation mobile networks by using SIP with some enhancements as the peer-to-peer signaling protocol. This thesis is divided into two parts. In the first part, we present different peer-to-peer architectures and search algorithms, and evaluate their suitability for mobile use. We also review some mobile peer-to-peer middleware and file-sharing applications. Then, in the second part, we present our hybrid mobile peer-to-peer architecture consisting of a Symbian based mobile client and a SIP Application Server based super-peer. Key findings of this thesis are that the mobile peer-to-peer application based on SIP signaling and hybrid peer-to-peer architecture is suitable for mobile use as it minimizes overhead in mobile nodes and allows mobile operator to have control on its users in multi-operator environment. Also, the performance of the application satisfies user requirements.

Tämä työ on jatkoa diplomityölleni, joka tehtiin Heinäkuu 2005 – Tammikuu 2006 välisenä aikana. Diplomityössäni esitimme kuinka mobiilivertaisverkkosovellus voidaan toteuttaa käyttäen Session Initiation Protocol (SIP) protokollaa allaolevana signalointiprotokollana. Tämän työn päätavoite on selvittää, mitä erikoisvaatimuksia mobiiliympäristö vertaisverkkosovelluksen suunnittelulle asettaa sekä kuinka vertaisverkkopalveluita voidaan tehokkaasti toteuttaa seuraavan sukupolven mobiiliverkoissa käyttämällä laajennettua SIP protokollaa sovelluksen merkinantoprotokollana. Tämä työ on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessa osassa käsittelemme eri vertaisverkkoarkkitehtuureja ja hakualgoritmeja, sekä arvioimme näiden sopivuutta mobiilikäyttöön. Käymme myös läpi joitain mobiilivertaisverkkotiedostojako-ohjelmia sekä middleware-alustoja. Työn toisessa osassa esittelemme oman mobiilivertaisverkkoarkkitehtuurimme, joka koostuu Symbian mobiilisovelluksesta sekä SIP sovelluspalvelin super-peer solmusta. Tutkimuksen päälöydökset ovat seuraavat: SIP protokollaa käyttävä hybridi-vertaisverkkosovellus toimii hyvin matkapuhelinympäristössä, koska se minimoi puhelimeen kohdistuvan rasituksen ja tekee mahdolliseksi matkapuhelinoperaattorin hallita sovelluksen käyttäjiä myöskin monioperaattoriympäristössä. Tämän lisäksi ohjelmiston suorituskyky täyttää käytäjien sille asettamat vaatimukset.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Kantola, Raimo; Prof.
Keywords
mobile peer-to-peer, session initiation protocol, peer-to-peer over session initiation protocol signaling, mobiilivertaisverkot, session initiation protocol, istunnon aloitusprotokollaan pohjautuvat mobiilivertaisverkot
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012332