Kestävä rakentaminen – arviointi, markkinat ja tulevaisuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-03
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
102+8
Series
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Linkosalmi, Lauri
Koskinen, Sami
Keywords
kestävä rakentaminen, rakennusten ympäristöarviointi, materiaalitehokkuus, sustainable construction, environmental impact assessment, material efficiency
Other note
Citation