LANDMARK30 Orientations in landscape architecture. Quo Vadis Architectura? 9

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Aalto University publication series ART + DESIGN + ARCHITECTURE, 2022
Abstract
The Finnish landscape architecture degree programme celebrated its thirtieth anniversary by organising the fifteenth Nils Erik Wickberg symposium at Aalto University in 2019. In this publication, six invited speakers give insights into landscape architecture. Professor Christophe Girot discusses computational methodologies and challenges us to explore the landscape with new technologies. Professor Antje Stokman reflects on the co-design of urban waters as blue commons. Professor Karsten Jørgensen recalls the establishment of landscape architecture education and its one-hundred-year evolution. Honorary doctor Leena Iisakkila reflects on the beginnings of Finnish landscape architecture education through her path as a teacher. Landscape architect Ria Ruokonen delineates the trend of the profession with illustrative examples of her design projects. Professor Emeritus Vilhelm Helander portrays Professor Nils Erik Wickberg, an influential architectural scholar whose endowment allows Aalto University to organise annual symposia on varying topics. The texts are published in their original presentation language - English and Finnish - and English synopses are provided for the Finnish articles.

Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma täytti 30 vuotta ja juhlisti taivalta järjestämällä Nils Erik Wickberg -symposiumin Aalto-yliopistossa vuonna 2019. Symposiumiin kutsutut kuusi luennoitsijaa lähestyvät tässä kirjassa maisema-arkkitehtuurin koulutusta ja praktiikkaa hyvin monipuolisesti. Professori Christophe Girot tarkastelee laskennallisia menetelmiä ja haastaa meidät tutkimaan maisemaa uusilla tekniikoilla. Professori Antje Stokman pureutuu kaupungin vesialueiden suunnitteluun osana yhteistä julkista tilaa. Professori Karsten Jørgensen kertoo maisema-arkkitehtuurikoulutuksen perustamisesta ja kehittymisestä sadan vuoden aikana. Kunniatohtori Leena Iisakkila muistelee omaa opettajauraansa ja avainrooliaan suomalaisen maisema-arkkitehtuuriopetuksen alkuvaiheissa. Maisema-arkkitehti Ria Ruokonen valottaa profession ammattitehtävien muuttumista käyttämällä esimerkkeinä uransa erilaisia suunnitteluprojekteja. Emeritusprofessori Vilhelm Helander kuvaa professori Nils Erik Wickbergiä, arkkitehtuurin monipuolista vaikuttajaa, jonka testamenttilahjoituksen turvin Aalto-yliopisto järjestää vuosittaisia, vaihtuvateemaisia symposiumeja. Tekstit julkaistaan alkuperäisellä esityskielellään. Suomenkielisistä artikkeleista on laadittu englanninkieliset tiivistelmät.
Description
Keywords
landscape architecture, education, profession, Nils Erik Wickberg, maisema-arkkitehtuuri, koulutus, ammatti, Nils Erik Wickberg
Other note
Citation