Talotekniikan hankintamallin merkitys pääurakoitsijan kilpailukyvylle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka
Mcode
IA3001
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Talotekniikan merkitys on kasvanut jatkuvasti rakennushankkeissa, sillä taloteknisiä järjestelmiä tarvitaan ja halutaan koko ajan enemmän. Tähän kysyntään osa pääurakoitsijoista onkin vastannut perustamalla omia talotekniikkayksiköitään tai tytäryhtiöitä. Tutkimuksessa tarkastellaan miten pääurakoitsijan olisi kannattavaa hankkia talotekniikkatyöt. Onko taloudellisesti järkevämpää tehdä talotekniikkatyöt omana työnä vai hankkia talotekniikkatyöt alihankkijoilta? Tutkimus toteutettiin tekemällä erilaisten pääurakoitsijoiden osalta tilinpäätösanalyysi vuosilta 2011 – 2014. Tämän jälkeen saatuja tuloksia verrattiin omiin eri hankintamalleja käyttäviin kuvitteellisiin pääurakoitsijoihin skenaariotutkimuksessa, jossa taloustilanne vaihteli ja pääurakoitsijoiden on sopeutettava toimintaansa sen mukaisesti. Tutkimuksessa kävi ilmi, että talotekniikan hankintamalli ei vaikuttanut tuloksekkuuteen, mutta erikoistuminen linjasaneerauksiin, jotka sisältävät noin 50 % talotekniikkaa, oli kannattavin toimiala pk-seudulla toimivalle korjaus-rakennusurakoitsijalle. Tämä voi tosin johtua myös siitä että kyseiset toimijat olivat ylipäätään erikoistuneet johonkin sen sijaan että ne toimivat yleisrakennusliikkeinä tarjoten kaikkia mahdollisia hankkeita.

Building Service Engineering meaning to construction projects has increased all the time because increasing need and desire towards HVAC, plumbing and electrical systems. Because of this need some general contractors have established their own building service engineering divisions. In this research I studied how General Contractor should procure building service engineering. Is it more profitable to do work with own employees or buy from subcontractor? Research is done by analysing different kinds of general contractors financial statements from year 2011 to 2014. Received conclusion were benchmarked in scenario study with differing economical situations against imaginary general contractors which had or did not have Building Service Engineering division. Research revealed that procurement model of Building Service Engineering did not influenced on profitability of general contractor. But most profitable industry for general contractor in Helsinki Metropolitan area was plumbing renovations of residential buildings which involve around 50 % of Building Service Engineering work. Result can originate from specialization of general contractors because only plumbing renovation general contractors in the study where specialized in some specific part of construction industry.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Peltokorpi, Antti
Keywords
hankintamalli, pääurakoitsija, rakennusliike, talotekniikka, kilpailukyky
Other note
Citation