Tukipalvelujen ostomenettely ydinvoimalaitoksen vuosihuollossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-24
Department
Major/Subject
Framtidens industriföretag
Mcode
TU3006
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
74+38
Series
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Ritala, Miikka
Keywords
tukipalvelut, ulkoistaminen, ostomenettely, supporting services, outsourcing, procurement model
Other note
Citation