Technology Strategy Analysis of Mobile WiMAX

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
96
Series
Abstract
Asteittainen digitaalisten soluverkkoteknologiasukupolvien kehitys on ollut vallitsevaa matkapuhelinjärjestelmissä GSM järjestelmän esittelystä lähtien. Yhä tänä päivänäkin soluverkot perustuvat piirikytkentäiseen tekniikkaan, joka on optimoitu luotettavia puhepalveluita varten. Kiinteän verkon Internet-palveluiden suuren menestyksen myötä ja tarjoamiensa kustannusetujen vuoksi pakettikytkentäinen tekniikka on nyt tulossa myös matkapuhelinjärjestelmiin. Liikkuva WiMAX on avoimiin standardeihin perustuva radiotekniikka, joka on tarkoitettu käytettäväksi suurinopeuksisissa langattomissa kaupunkiverkoissa hyödyntäen täysin IP-pohjaista verkkoteknologiaa. Sen perustana on paranneltu OFDM-modulointitekniikka, jota on menestyksellisesti käytetty esimerkiksi WLAN-, DSL- ja DVB-teknologiassa. Tämän diplomityön tarkoituksena on esitellä Liikkuva WiMAX teknologia, vertailla sitä muihin vaihtoehtoisiin langattomiin laajakaistaisiin liittymätekniikoihin ja tarkastella sen menestymismahdollisuuksia innovaatio- ja talousteorian kirjallisuuden käsitteistöön pohjautuen. Lopuksi annetaan strategisia johtopäätöksiä eri sidosryhmille kuten matkapuhelinviestinnän laitevalmistajille ja operaattoreille. Liikkuva WiMAX edustaa matkaviestinnän alalla meneillään olevaa teknologista murrosta. Sillä on erittäin vahva teollinen tuki ja se on teknisesti lupaava, mutta tällä hetkellä vielä alkuvaiheessa oleva tekniikka. Ensimmäiset suuret kaupalliset sopimukset on hiljattain solmittu ja ensimmäisten kaupallisten verkkojen ja päätelaitteiden julkaisuja odotetaan lähitulevaisuudessa. Tä11ä hetkellä jo laajalle levinneeseen ja käytössä olevaan soluverkkoteknologiaan on niin ikään tehty parannuksia, jotka tukevat nopeampia laajakaistapalveluita, mikä luultavasti hidastaa Liikkuvan WiMAX:in käyttöönottoa. Matkaviestintäjärjestelmät yhdentyvät käyttämään OFDM- ja IP-pohjaisia tekniikoita.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Torkkel, Jari
Keywords
technology strategy analysis, teknologiastrategia, broadband wireless access, langaton laajakaista, mobile WiMAX, liikkuva WiMAX
Other note
Citation