Intiimisti julkista – Valokuvainterventioita kaupunkitilassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39 + 2
Series
Abstract
Olen jakanut opinnäytteen kirjallisen työni kahteen osioon: 1) intiimiin ja 2) julkiseen. Tarkastelen intiimiyttä valokuvateosten sisällön kautta ja julkista niiden esittämiskontekstin ja teoreettisen viitekehyksen valossa. Mikä on intiimin ja julkisen raja kaupungissa? Olen valokuvannut arpia ja erilaisia indeksejä, jotka ovat vaikuttaneet ihmisten elämään tai käsitykseen omasta kehostaan. Olen yhdistänyt muotokuvat julkiseen tilaan ja kaupunkikontekstiin. Tutkin arkisen ympäristön hyödyntämistä valokuvataiteessa, oman kokemukseni ja paikkasidonnaisten teosten ja interventioiden kautta. Millainen esittämiskonteksti kaupunkiympäristö on valokuville? Miksi ja miten arkista elinympäristöä voi ottaa haltuun valokuvataiteen avulla? Työssäni on kaksi ulottuvuutta, valokuvien sisältö (keho, arvet) sekä kuvien esittämiskonteksti (”julkinen” ympäristö). Tutkin kirjallisessa työssäni tekemisprosessia, valokuvaustilanteita sekä julkisen ja yksityisen rajaa. Pyrin raottamaan myös valintojani, jotka muodostuivat mallieni kanssa tapaamisten, haastattelujen ja kuvaamisen kautta. Olen tavoitellut yllättävää, esteettistä kokemusta, joka voi olla kaupunkiympäristössä pienieleistä, helposti saavutettavaa ja institutionaalisesti riippumatonta. Hyödynnän ajattelussani situationistista teoriaa sekä pragmatistista filosofiaa leikin ja esteettisen kokemuksen käsittelyn kautta.

Public / Intimacy – Photographic Interventions in the Urban Space is a project divided in two parts: 1) intimacy and 2) public. The interventions took place in Porto, Portugal and Pori, Finland. The photographs are a documentation of this project that started in 2012 – firstly by taking the intimate portraits of people’s scars, later on placing the photographs in the site specific contexts in the city and finally initiating the project with openings, tours and flyers. I examine intimacy through the content of the portraits, scars as indexes of one’s life situations and marks effecting on body image. Public is the context of my works: the everyday urban environment. What kind of frames does the urban space give to photographs? How can one occupy everyday with the artistic interventions? By using the urban space as the platform of my works, I am trying to achieve an aesthetic experience that is similar when perceiving street art, part of the visual everyday culture. Play has been a keyword of the project. Taking over the empty walls, shaping the everyday visual environment and engaging other people to take part. The project arouses questions through Situationist’s theory and their use of techniques such as derive and detournement as well parts of pragmatists thinking through play and pragmatist experience.
Description
Supervisor
Euro, Pia
Thesis advisor
Kupiainen, Reijo
Castro Neves, Rita
Keywords
valokuva, kaupunkitila, situationistit, intiimi, julkinen, leikki, photograph, urban space, situationists, intimacy, public, play
Other note
Citation