Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä katukasvillisuuden suunnittelusta Helsingissä

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMäntysalo, Raine
dc.contributor.authorMalinen, Henna
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorMäntysalo, Raine
dc.date.accessioned2023-08-27T17:13:26Z
dc.date.available2023-08-27T17:13:26Z
dc.date.issued2023-08-21
dc.description.abstractKatuvihreä on pienipiirteistä kaupunkiluontoa, joka tuo luonnon ekosysteemipalvelut ihmisten arkiympäristöihin myös siellä, missä laajat viheralueet ovat vaikeasti saavutettavissa. Katukasvillisuudella voidaan myös vastata useisiin kaupunkien haasteisiin kuten hulevesien hallintaan ja lämpösaarekeilmiön aiheuttamiin terveyshaittoihin. Monihyötyiset luontopohjaiset ratkaisut ovat erityisen tärkeä työkalu kasvavissa kaupungeissa, ilmastonmuutoksen ja luontokadon mukanaan tuomien riskien lisääntyessä. Katukasvillisuuden suunnittelu on kuitenkin haasteellinen tehtävä, johon liittyviä ratkaisuja tehdään useilla eri suunnittelutasoilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan katukasvillisuuden suunnittelua tiiviillä kaupunkialueilla eri tehtävissä toimivien asiantuntijoiden kokemusten ja näkemysten kautta. Tavoitteena on selvittää Helsingissä katuympäristöjen suunnitteluun osallistuvien asiantuntijoiden näkemyksiä (1) katukasvillisuuden tärkeydestä ja tärkeyden perusteluista, (2) katukasvillisuuden suunnittelusta yleisesti sekä (3) suunnittelun erityispiirteistä Kalasataman ja Jätkäsaaren esimerkkialueilla. Tutkimuksen aineisto koostuu 19:n asiantuntijan teemahaastatteluista, jotka analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysin perusteella asiantuntijat pitävät katukasvillisuutta tärkeänä kaupunkitilan laatutekijänä, mutta asettavat sille myös ehtoja, joiden täyttyminen edellyttää moninäkökulmaista suunnittelua. Kokonaisuutena katukasvillisuuden suunnittelu on haasteellinen yhtälö, jossa pyritään sovittamaan yhteen lukuisia, osin ristiriitaisia tavoitteita rajallisessa tilassa, laajan yhteistyön ja ohjeiden tukemana, muuttuvan asenneilmapiirin taustaa vasten. Kalasataman ja Jätkäsaaren suunnittelussa erityisenä haasteena tunnistettiin korostunut kilpailu tilasta, mutta sen vastapainona uusilla alueilla vaikuttaisi olevan enemmän mahdollisuuksia myös innovatiivisten kasvillisuusratkaisujen suunnitteluun. Runsaan ja monipuolisen katukasvillisuuden suunnittelu on perusteltua sen tuottamien lukuisten hyötyjen vuoksi. Helsingissä on myös nähtävissä muutosta kohti vehreämpiä katuja ja entistä rohkeampia kokeiluja. Suunnittelun tietopohjaa ja yhteistyötä alkuvaiheen prosesseissa tulisi kuitenkin vahvistaa ja aluerakentamiskohteiden suunnittelusta kannattaisi kerätä oppeja myös muualla sovellettaviksi.fi
dc.description.abstractStreet greenery is small-scale urban nature that brings nature's ecosystem services to people's everyday environments, even where large green areas are less accessible. Street vegetation can also be used to address several urban challenges, such as stormwater management and the health hazards caused by the urban heat island phenomenon. Multifunctional nature-based solutions are a particularly important tool in growing cities, as the risks brought by climate change and biodiversity loss increase. However, planning of street greenery is a challenging task and decisions affecting the outcome are made at several different planning levels. In this study, the planning of street vegetation in densely built urban areas, is explored through the perceptions and experiences of experts in different roles. The goal is to discover the perspectives of experts involved in the planning of street environments in Helsinki regarding (1) the importance of street vegetation and their reasoning for its importance, (2) the planning of street vegetation in general and (3) the special characteristics of planning in the example areas of Kalasatama and Jätkäsaari. A data-driven content analysis is conducted on thematic interviews of 19 experts. Based on the analysis, the experts consider street vegetation to be an important, but in some cases conditional quality factor in urban spaces that requires multi-perspective planning. In general, the planning of street vegetation is a challenging equation in which numerous, partly conflicting goals must be reconciled in a limited space. This work is supported by broad collaboration and numerous guidelines and takes place against the backdrop of changing attitudes towards street vegetation. In the planning of Kalasatama and Jätkäsaari, the pronounced competition for space was identified as a particular challenge, that is partially counterbalanced through opportunities for planning innovative vegetation solutions in new areas. The planning of abundant and diverse street vegetation is justified by the numerous benefits it produces. In Helsinki, there are also signs of a shift towards greener streets and even bolder experiments. However, the knowledge base of planning and the early-stage collaboration in planning should be strengthened. Also lessons could be learned from the planning of Kalasatama and Jätkäsaari to boost green streetscape planning elsewhere.en
dc.format.extent80 + 2
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122847
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202308275188
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)fi
dc.programme.majorfi
dc.programme.mcodefi
dc.subject.keywordkatukasvillisuusfi
dc.subject.keywordkatuvihreäfi
dc.subject.keywordkatusuunnittelufi
dc.subject.keywordmonihyötyinen kaupunkiluontofi
dc.titleAsiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä katukasvillisuuden suunnittelusta Helsingissäfi
dc.titleExpert views and perceptions of planning streetscape greenery in Helsinkien
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Malinen_Henna_2023.pdf
Size:
2.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format