Vaihtoehtoinen lähestymistapa lautailuun katutilassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
24 + 2
Series
Abstract
Kaupunkitilan suunnittelussa näkyvin muoto suhtautua lautailuun tapahtuu vihamielisen arkkitehtuurin kautta. Vihamielinen arkkitehtuuri on koettu ongelmalliseksi julkisen tilan suunnittelukeinona. Tämän kandidaatintutkielman lähtökohtana oli nostaa esiin lautailun positiivisesti huomioivia suunnittelukeinoja kaupunkitilan suunnittelussa. Tutkielmassa perehdytään kirjallisuuskatsauksen kautta ensin lautailun historiaan ja ympäristövaikutuksiin, ja tämän jälkeen vihamieliseen arkkitehtuuriin kaupunkitilassa, sekä miten se näkyy lautailua vastaan. Tutkielmassa tutkitaan lautailijoiden tapaa käyttää kaupunkitilaa, sitä miten lautailu näkyy kaupunkitilassa sekä niitä kaupunkitilan ominaisuuksia, jotka mahdollistavat lautailun. Kirjallisuuskatsauksessa käy ilmi, että lautailun paremmin huomioiva suunnittelu takaa toimivamman kaupunkiympäristön kaikille käyttäjille. Tutkielmassa esitetyt esimerkkikohteet auttavat hahmottamaan niitä kaupunkitilan ominaisuuksia, joita lautailu edellyttää. Esimerkkikohteissa nousee esiin myös mahdollisuus osallistaa lautailijoita kaupunkitilan kehitykseen. Tutkielmassa kartoitetaan kyselytutkimuksen avulla lautailijoiden mieltymyksiä liittyen kaupunkitilan käyttöön. Kyselyn vastauksista käy ilmi, että lautailijoiden mieltymykset vaihtelevat paljon esimerkiksi iän mukaan. Kyselytutkimuksessa korostuu tarve suunnittelulle, jossa eri käyttäjäryhmien mieltymykset ymmärretään. Kirjallisuuskatsauksen, esimerkkikohteiden ja kyselytutkimuksen pohjalta esitetään kaksi konkreettista asiaa kaupunkitilan suunnitteluprosessien tueksi. Toisessa ehdotuksista korostuu taiteen ja lautailtavan ympäristön integrointi, ja toisessa puolestaan lautailijoiden osallistaminen kaupunkitilan kehitykseen digitaalisen alustan avulla.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Taegen, Jonna
Jaara, Elina
Keywords
kaupunkitila, skeittaus, scoottaus, lautailu, suunnittelu, arkkitehtuuri
Other note
Citation