On tutkittava haapa-, koivu- ja leppähiokeiden kuitupitoisuus-suhteet noin 50,60, ja 70 S-R-jauhatusasteisissa hiokkeissa sekä niiden paperilevylle tuottamat ominaisuudet verrattuna vastaavanmääräisen kuusihiokepitoisen paperin ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1936
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
30 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation