Sorvin kolmikomponenttiterävoimamittarin suunnittelu, valmistaminen ja kalibrointi sekä tutkimus hiomalaikan laadun vaikutuksesta kovametallien ominaisleikkuuvoimaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88 s. + liitt. 23
Series
Description
Supervisor
Pero, Paavo
Keywords
Citation