Nettisarjakuvien taloudelliset mahdollisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Department
Department of Media
Median laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tässä opinnäytetyössä on tutkittu ja esitelty nettisarjakuvien julkaisuun liittyviä yleisiä käytäntöjä ja sitä, millä tavoin ilmaisen nettisarjakuvan avulla voi saada tuloja. Tutkinta-aineistona on ollut henkilökohtaiset kokemukset nettisarjakuvan teosta, alaan liittyvä ja siihen rinnastettava kirjallisuus ja netissä useilla sarjakuvantekijöiden keskustelupalstoilla käydyt keskustelut. Opinnäytetyössä on rajattu pois strippimuotoiset sarjakuvat ja keskitytty enemmän tarinapohjaisiin, graafinen novelli-tyylisiin sarjakuviin. Opinnäytetyö on jaettu kahteen lukuun: ensimmäinen kertoo yleisesti nettisarjakuvan teosta ja käytännöistä. Toinen luku käsittelee nettisarjakuvien taloudellista puolta, ja miten nettisarjakuvan avulla voi tienata rahaa esimerkiksi mainostuloilla, kirjojen ja oheistuotteiden myynnillä, ladattavan digitaalisen lisämateriaalin myynnillä ja lahjoituksilla. Toisen luvun loppupäässä on myös hieman asiaa joukkorahoitusmallin sopivuudesta nettisarjakuvien maailmaan. Tutkimuksen tuloksena on, että netissä julkaiseminen on nykypäivänä mahdollisesti taloudellisesti kannattava julkaisumuoto sarjakuvantekijöille, johon kaikilla on mahdollisuus, mutta joka vaatii hyvän sarjakuvan teon lisäksi ymmärrystä lukijoiden käyttäytymisestä netissä ja paljon itsensä markkinoimista. Tarinapohjaisilla sarjakuvilla on myös netissä hieman vaikeampi menestyä kuin strippisarjakuvilla.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Nieminen, Tarja
Keywords
nettisarjakuva, sarjakuva, netti, julkaisu, ilmainen
Other note
Citation