Elektroniikan luotettavuuden arviointi ja laadun varmistaminen testiautomaatiojärjestelmällä osana hammashoitokoneen kokonaisluotettavuutta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-09-23
Department
Major/Subject
Elektroniikka ja sovellukset
Mcode
S3007
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
89 + 7
Series
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Karppanen, Petri
Koponen, Jari
Keywords
elektromigraatio, korroosio, luotettavuus, lämpömekaaninen rasitus, testiautomaatiojärjestelmä, vikaantumisväli
Citation