Toimistorakentamisen vakiointiprosessin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62 + 8
Series
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Kärkkäinen, Kimmo
Keywords
vakiointi, vakiointiprosessi, massakustomointi, standardization, standardization process, standard solution, mass customization
Other note
Citation