From Emission in Europe to Effects in Finland - Uncertainty Analysis of The Acidification Integrated Assessment Model

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSyri, Sanna
dc.contributor.advisorEaivio, Tuomas
dc.contributor.authorSuutari, Riku
dc.contributor.departmentTeknillisen fysiikan ja matematiikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorEhtamo, Harri
dc.date.accessioned2020-12-04T13:19:48Z
dc.date.available2020-12-04T13:19:48Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractTyössä tutkittiin Suomen happamoitumisen vaikutusten arviointiin käytettävän yhdennetyn mallin epävarmuutta. Mallin luotettavuutta mitattiin sillä, kuinka luotettavasti sillä pystytään arvioimaan ylittääkö happamoittava laskeuma ekosysteemien kriittiset kuormitukset vai ei. Tätä varten ekosysteemien kriittisten kuormitusten ylitystodennäköisyydet laskettiin analyyttisesti. Mallin epävarmuutta tarkasteltiin kolmella päästötasolla: vuoden 1990 päästömäärillä, YK:n Euroopan talouskomission päästörajoitussopimuksen mukaisilla päästömäärillä vuodelle 2010 ja Euroopan komission päästörajoitusehdotuksen mukaisilla päästömäärillä vuodelle 2010. Tarkasteltu malli koostuu päästö-, leviämis- ja vaikutusosasta ja on yhdenmukainen Euroopan ilmansaasteiden päästörajoitussopimuksissa käytetyn mallin kanssa. Käytetyt osamallien epävarmuudet perustuvat julkaistuihin tutkimuksiin. Osamallien epävarmuuksien lisäksi analyysissä huomioitiin osamallien yhdistämisestä aiheutuvat epävarmuudet. Yhdennetyn mallin kokonaisepävarmuuden lisäksi tarkasteltiin yksittäisen osamallin epävarmuuden merkittävyyttä yhdennetyn mallin luotettavuuden kannalta sekä mallin herkkyyttä tehdyille korrelaatio-oletuksille ja ekosysteemityypin vaikutukselle laskeumamääriin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että mallin epävarmuus riippuu voimakkaasti päästömääristä. Ekosysteemien suojelu on epävarmaa vuoden 2010 päästömäärillä 11%:lla ekosysteemipinta-alasta kun vuoden 1990 päästömäärillä se on 35%:lla. Yhdennetyn arviointimallin epävarmuus on pääasiassa peräisin kriittisen kuormituksen epävarmuudesta. Tehokkaimmat keinot tutkitun mallin epävarmuuden pienentämiseksi ovat kriittisen kuormituksen luotettavuuden ja laskeumamallin resoluution parantaminen sekä eri tyyppisten ekosysteemien vaikutuksen huomioiminen laskeuma-arvioissa.fi
dc.format.extent86
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88345
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447180
dc.language.isofien
dc.programme.majorSovellettu matematiikkafi
dc.programme.mcodeMat-2fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordintegrated assessment modelen
dc.subject.keywordyhdennetty arviointimallifi
dc.subject.keyworduncertainty analysisen
dc.subject.keywordepävarmuusanalyysifi
dc.subject.keywordacidificationen
dc.subject.keywordhappamoituminenfi
dc.titleFrom Emission in Europe to Effects in Finland - Uncertainty Analysis of The Acidification Integrated Assessment Modelen
dc.titleEuroopan päästöjen happamoittava vaikutus Suomessa - yhdennetyn arviointimallin epävarmuusanalyysifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_43398
local.aalto.idinssi15885
local.aalto.openaccessno
Files