Variable frequency drive diagnostics based on the dc-link voltage measurement

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
[10] + 65
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan välipiirin jännitteeseen vaikuttavia ilmiöitä ja miten välipiirin jännitteestä voidaan havaita syöttöverkon epänormaaleja tiloja. Lisäksi työssä tutkitaan taajuusmuuttajan alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden eliniän estimointiin soveltuvia menetelmiä. Sähköverkon jännite-epäsymmetrian vaikutukset sähkökäytön toimintaan ja elinikään voivat olla suuret. Työssä suoritetuissa simulaatioissa tutkitaan epäasymmetrian vaikutusta taajuusmuuttajan välipiiriin ja havaitaan, että suodattamalla välipiirin jännitettä voidaan epäasymmetria havaita, ja siten suojata laitetta. Alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden häviövastus ja kapasitanssi muuttuvat niiden eliniän aikana. Työssä tutkitaan menetelmiä, joilla naita voidaan estimoida käyttäen vain tyypillisen taajuusmuuttajan mittauselektroniikkaa. Simulaatioiden ja laboratoriomittausten avulla todetaan tarkimmaksi ratkaisuksi menetelmä, jossa moottorin kahden vaiheen läpi moduloitavien tasavirtapulssien avulla saadaan määritettyä kondensaattoreiden häviövastusta hyvällä tarkkuudella. Tästä saadaan edelleen ratkaistua estimaatti kondensaattoreiden jäljellä olevalle eliniälle.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Martinmaa, Juha
Keywords
variable frequency drive, taajuusmuuttaja, dc intermediate, välipiiri, electrolytic capacitor, elektrolyyttikondensaattori, lifetime, elinikä, unbalance, epäsymmetria
Citation