Electronics of a reading device for inductively coupled sensors

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
68 s. + liitt. 8
Series
Abstract
Moisture in building structures is mainly unwanted but unavoidable. Excess moisture combined with room temperature results in a favourable growth environment for microbes, which with time leads to poor indoor air quality and further to health problems for the inhabitants. It is important to monitor the moisture conditions of structures to prevent such situations. This thesis is a part of a research project that aims to develop an improved version of a non-invasive humidity measurement system. The system is based on affordable passive LC-resonator circuits that are placed inside a structure. The response can be read from outside of the structure by a reading device which couples inductively with the sensor. The design task of the Thesis was the development of the reading device to utilize a new Fourier measurement method. For this system a noise source and an 8th order Chebychev filter was needed. Other new features include an RFID reader unit and a Li-Ion battery. The needed analog circuitry was designed and a new circuit board constructed. The measurement result shows that the prototype is functional and that the Fourier method can be utilized for the purpose.

Rakenteiden kosteuden hallinta on eräs rakennusalan keskeisiä tavoitteita. Kasvanut kosteuskuormitus yhdistettynä huoneen lämpötilaan luo hyvän kasvualustan mikrobeille. Aikaa myöten tämä alentaa sisäilman laatua ja saattaa aiheuttaa terveysongelmia rakennuksessa oleskelijoille. Tämän vuoksi on tärkeää monitoroida rakenteiden kosteustilaa jotta korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa. Diplomityö on osa projektia, jossa pyritään edelleen kehittämään rakenteita rikkomatonta kosteudenmittausjärjestelmää. Järjestelmä perustuu edullisiin LC-resonaattoripiireihin, jotka asennetaan rakenteen sisään. Näiden taajuusominaisuudet voidaan määrittää langattomasti rakenteen ulkopuolelta sensoriin induktiivisesti kytkeytyvällä lukulaitteella. Työssä kehitettiin lukulaiteprototyyppi joka toimii uudella Fourier mittausperiaatteella. Toteutuksessa tarvittiin kohinalähde ja 8. asteen Chebychew suodatin, muita uusia ominaisuuksia ovat mm. RFID-lukija sekä Li-Ion akku. Tarvittava elektroniikka suunniteltiin ja uusi piirikortti valmistettiin. Testit osoittavat, että prototyyppi toimii kuten oli suunniteltu ja Fourier mittausperiaatetta voidaan käyttää anturin taajuusominaisuuksien määrittämiseen.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Voutilainen, Jukka
Keywords
humidity, kosteus, moisture, mittaustekniikka, measurement technology, induktiivinen kytkeytyminen, inductive coupling, Fourier muunnos, Fourier Transform, kohinalähde, noise source, RFID
Citation