Mechatronic product development opportunities for e-bikes

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-12-12
Department
Major/Subject
Mechanical Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
43
Series
Abstract
Syftet med denna avhandling är att utforska möjligheterna till produktutveckling för elcyklar. Detta görs genom att först presentera definitionen och komponenterna i e-cyklar och vilka produktutvecklingsmöjligheter de erbjuder i jämförelse med den konventionella cykeln. Batteriet och huvudenheten visade sig ha en central roll för att öka antalet funktioner på cykeln. Avhandlingen undersökte också de aktuella trenderna på cykelmarknaden genom att analysera vilka funktioner olika e-cykeltillverkare marknadsför. Trenderna var IoT och anslutningsfunktioner, integration och lastcyklar. Avhandlingen innehåller också en fallstudie, som presenterar utvecklingen av ett intelligent bromsljus som använder en accelerationssensor. Filtrering av den råa accelerationssignalen krävdes; fallstudien undersöker därför olika typer av filtreringsmetoder och hur de implementeras i kodning av mikrokontrollern. Av de olika filtreringsmetoderna gav den ”infinite impulse response”-filtret de bästa resultaten i praktisk testning av bromsljusfunktionen. Slutsatsen av fallet är att det är möjligt att utveckla ett bromsljus som använder en accelerationssensor. Dock dras också slutsatsen att det finns betydande fördelar med ett bromsljus som utlöses av bromsspakarna eller annan mekanisk inmatning.
Description
Supervisor
Bossuyt, Sven
Thesis advisor
Vidjeskog, Johnny
Porthin, Tomas
Keywords
e-bikes, mechatronics, digital filter, bicycle
Other note
Citation