Tutkimuksia nopea-ja hidaskasvuisen männyn suhtautumisesta, sekä keittosuolan vaikutuksesta sulfaattiselluloosan keitossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1937
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
139 s. + liitt. 2
Series
Description
Supervisor
Routala, Oskari
Keywords
Other note
Citation