Pervot karvat?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2022-09-24
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
16
Series
SQS - Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti, Volume 16, issue 1
Abstract
Karvojen arkisen kasvattamisen, trimmaamisen, poistamisen tai silleen jättämisen myötä sekä mukaudutaan sukupuolta, seksuaalisuutta ja haluttavuutta koskeviin normeihin että haastetaan niitä. Näin on erityisesti naisiksi merkittyjen ruumiiden kohdalla. Tämä artikkeli luotaa karvojen luontokulttuuria ja karvoihin kietoutuvia merkityksiä alapäähän keskittyen. Liikumme kulttuurihistoriallisista ja nykyisyydessä edelleen elävistä rajanvedoista häpykarvojen muoteihin, normeihin ja niihin yhdistyviin vastarinnan paikkoihin. Keskitymme erityisesti kaksinapaisuuksiin, joissa karvojen on nähty merkitsevän rajoja niin ihmisen ja eläimen, puhtaan ja saastaisen, häveliään ja hävyttömän kuin normaalin ja epänormaalin välillä, usein ristiriitaisin tavoin.

The mundane routines of growing, trimming, removing and refusing to remove body hair are connected to the ways of conforming to and resisting norms pertaining to gender, sexuality and desirability. This is especially the case with bodies coded as female. This article explores the natureculture of body hair, with a focus on pubes. We move from distinctions drawn in cultural history to the fashions, norms and modes of resistance associated with pubic hair. Our focus lies especially on binary divisions within which hair has been seen to mark boundaries between the human and the animal, the clean and the filthy, the modest and the obscene, the normal and the abnormal, often in highly paradoxical ways.
Description
Keywords
Other note
Citation
Paasonen , S & Vänskä , A 2022 , ' Pervot karvat? ' , SQS - Suomen Queer-tutkimuksen seuran lehti , vol. 16 , no. 1 . https://doi.org/10.23980/sqs.121875