Dialogi piirtämisestä – T.G. Tuhkasen kanssa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
53
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tarkastelen kuvataiteilija Toivo Gideon Tuhkasen (1877–1957) käsityksiä piirustuksen opetuksesta. Tuhkanen toimi taiteellisen työskentelyn lisäksi piirustuksen opettajana ja hän kirjoitti vuonna 1909 Piirustuksen opetuksesta -nimisen oppaan. Oppaan avulla selvitän, millaista hänen piirustuksen opetuksensa oli ja kuinka hän perusteli näkemyksensä. Opinnäytetyössäni tutkin lisäksi, kuinka minä koen Tuhkasen opetuksen. Muodostan oppaan pohjalta piirustusjakson itselleni, jota seuraan. Kirjoitan jakson aikana kokemuksistani merkintöjä päiväkirjaan. Piirustusjakson päätyttyä kirjoitan tarinan dialogi-muodossa, jossa keskustelen kuvitteellisesti Tuhkasen kanssa. Tuhkasen on opinnäytetyössäni kuvitteellinen henkilö, joka vierailee kotonani antamassa minulle palautetta ja keskustelemassa piirtämisestä. Tarinan ja juonen kirjoittamisessa hyödynnän päiväkirjamerkintöjäni, piirustuksiani sekä Tuhkasen opasta.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
Toivo Gideon Tuhkanen, piirustus, dialogi, tarina, narratiivisuus
Other note
Citation