Epämiellyttävä päähenkilö pitkässä televisiosarjassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyön kirjallinen osio käsittelee epämiellyttävää päähenkilöä pitkissä jatkuvajuonisissa draamasarjoissa. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana laadukkaista televisiosarjoista on tullut elokuvaan rinnastettu taidemuoto ja osa tätä murrosta on ollut epämiellyttävien päähenkilöiden yleistyminen. Epämiellyttävällä päähenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole perinteisesti miellyttävä ja sankarillinen ja siten samaistuttava. Olen pyrkinyt selvittämään miksi nämä henkilöt ovat kuitenkin niin suosittuja sekä katsojien, että kriitikoiden parissa ja miten tällainen päähenkilö käsikirjoittajan näkökulmasta rakennetaan. Hyvin monet epämiellyttävät päähenkilöt ovat myös karismaattisia henkilöitä. Karisma on järjellä selittämätön ominaisuus, joka saa meidät ihailemaan sen omaavia ihmisiä ja antamaan heille anteeksi sellaisen käytöksen jota emme muilta hyväksyisi. Usein epämiellyttävillä päähenkilö omaa myös niin sanotun traagisen vian, joka saa katsojan tuntemaan empatiaa häntä kohtaan. Epämiellyttävän päähenkilön tulee olla myös ristiriitainen. Toisin sanoen hänessä on oltava myös hyviä ominaisuuksia. Parhaimmillaan epämiellyttävä päähenkilö käy jatkuvaa sisäistä kamppailua ja hänen tarinansa seuraaminen on kuin katsoisi hänen tanssivan valon ja varjon rajalla. On valitettavaa, että suurin osa epämiellyttävistä päähenkilöistä draamasarjoissa on vielä tänäkin päivänä miehiä. Epämiellyttäviä naispäähenkilöitä kyllä on, mutta useammin komediasarjoissa. Usein epämiellyttävän naispäähenkilön epämiellyttävyyttä pyritäänkin lieventämään joko traagisen vian, kuten mielisairauden, avulla. Tai valitsemalla lajityypiksi komedia, jolloin sama tapahtuu huumorin kautta. Henkilökohtainen toivomukseni olisikin nähdä tulevaisuudessa enemmän epämiellyttäviä naisia draamasarjojen päähenkilöinä ja sellaisia haluan myös itse kirjoittaa. Tämän opinnäytetyön taiteellisen osan muodostavat kaksi kirjoittamaani jaksoa draamasarjaan nimeltä Naisten Mies. Kotimaisissa draamasarjoissa epämiellyttävät päähenkilöt ovat vielä melko harvinaisia, joten Naisten Mies tarjosi harvinaisen tilaisuuden ja haasteen päästä kirjoittamaan sellaista. Erityisen mielenkiintoisen päähenkilömme Eskon tarinasta teki sen, että hän ei ole rikollinen eikä lähtökohtaisesti paha ihminen vaan tavallinen mies, joka jouduttuaan taloudellisiin vaikeuksiin alkaa tehdä vääriä valintoja ja sotkeutuu yhä syvemmälle itse kutomaansa valheiden verkkoon, josta hänellä ei lopulta ole enää paluuta.

This master thesis examines non-likable protagonist in long-running television series. During the last twenty years, high quality drama series have become an art form comparable to cinema. The hero of this revolution is non-likable protagonist such as Tony Soprano, Don Draper or Walter White. The aim of my thesis has been to examine (1) what makes these characters so popular amongst both the audiences and the critics, and (2) how are they composed and written. Many non-likable protagonists are charismatic characters. Charisma is a quality that cannot be explained with common sense. Character who posses it, has a certain glow or appeal that makes others like them without a hesitation and therefore forgive things they usually wouldn’t. Tragic flaw is also convenient way of creating empathy from audience towards non-likable character. However, non-likable protagonist needs also to have some good qualities. In addition, the inner struggle needs to be constant, so that the audience is hooked to watch the dance with light and shadows. Currently, most of the non-likable protagonist are men, whereas non-likable female protagonist appear typically only in comedy-series. This is very unfortunate. Thus, it is my personal wish and ambition to create non-likable female protagonists also for drama series. As an artistic part of this master thesis I wrote two episodes of drama series produced by Dionysos Films. It is a tale of an ordinary man who becomes a modern casanova. During the series we see him transform and diving deeper and deeper into the web oh his own lies until there is no point of return.
Description
Supervisor
Küttner, Iiro
Thesis advisor
Küttner, Iiro
Keywords
päähenkilö, karisma, naispäähenkilö, televisiosarja
Other note
Citation