Verkostoituneet organisaatiot. Huomioita yhteistoimintaa varten suunnittelemisesta.

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorBotero, Andrea
dc.contributor.authorHyvärinen, Jaana
dc.contributor.departmentDepartment of Mediaen
dc.contributor.departmentMedian laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.date.accessioned2012-07-04T07:33:19Z
dc.date.available2012-07-04T07:33:19Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractInformaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittyminen on muuttanut verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoimintatapoja ja luonut uusia yhteistoimintamahdollisuuksia. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä opinnäytteessä toimintoja, joiden kautta yksilöt ja organisaatiot pyrkivät saavuttamaan yhteisiä ja/tai yhteensopivia tavoitteita. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli esitellä välineitä verkostoituneiden organisaatioiden uusien yhteistoimintamahdollisuuksien tarkastelemiseen vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Opinnäyte koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoreettisen osuuden tavoitteena oli tutustua verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan erityispiirteisiin ja haasteisiin. Tarkemman tarkastelun kohteeksi valittiin kaksi suunnittelun kannalta mielenkiintoista erityispiirrettä: 1) verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan hajautuneisuus ajan ja/tai paikan suhteen ja 2) organisaatioiden usein toisistaan poikkeavien yhteistoimintatapojen ja välineiden yhteensovittaminen. Teoreettisen osuuden toisena tavoitteena oli löytää ja kehittää käsitteitä ja suunnittelutekniikoita. Käsitteellinen osuus perustui toiminnan teorian periaatteisiin. Suunnittelutekniikat liittyivät organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamiseen ja uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Empiirinen osuus keskittyi pienistä ja keskisuurista organisaatioista rakentuvan lähi- ja luomuruoan verkkokaupan toimitusverkoston uusien yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen suunnittelun keinoin. Teoreettisessa osuudessa määriteltyjä käsitteitä ja tekniikoita käytettiin aineistonkeruun, mallintamisen ja analysoinnin, sekä suunnittelun tukena. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluita, organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamista ja todellisessa toimintaympäristössä tapahtuneita havainnointeja. Haastatteluiden ja prosessikuvausten avulla kerättiin tietoa toimitusverkoston rakenteesta ja toiminnasta. Havainnointien avulla kerättiin aineistoa toimitusverkoston yksittäiseen tilaus-toimitusprosessiin liittyvistä toiminnoista ja välineistä. Toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kuvailemisessa keskityttiin teoreettisessa osuudessa määriteltyihin erityispiirteisiin. Pienille ja keskisuurille organisaatioille tyypillisen tietotekniikkataitojen ja -resurssien rajallisuuden vuoksi suunnittelun lähtökohdaksi oli erityisen tärkeää ottaa nykyiset toimintatavat ja välineet, sekä niiden vuorovaikutteinen asteittainen kehittäminen. Empiirisen osuuden tuloksena syntyi toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien ja yhteistoimintaa tukevien välineiden kuvauksia. Uudet toimintamahdollisuudet ja niihin liittyvät välineet esitettiin kuvitettuina skenaarioina.fi
dc.format.extent92
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4091
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201206102430
dc.language.isofien
dc.programmeMaster's Degree Programme in New Mediaen
dc.programmeUuden median maisteriohjelmafi
dc.subject.keywordvuorovaikutussuunnittelufi
dc.subject.keywordyhteistyöntietokonetukifi
dc.subject.keywordyhteistoimintafi
dc.subject.keywordverkostoituneet organisaatiotfi
dc.subject.keywordtoimitusverkostofi
dc.subject.keywordtoiminnan teoriafi
dc.subject.otherNew mediaen
dc.titleVerkostoituneet organisaatiot. Huomioita yhteistoimintaa varten suunnittelemisesta.fi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
107 B
Format:
Plain Text
Description: