The investment of Machining Center in production of health care equipment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 75 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoite on tutkia ja toteuttaa investointi, jolla parhaiten parannetaan yrityksen koneistustarpeita. Kohdeyrityksessä investoinnin tarve jakautuu tuottavuusinvestoinnin sekä välttämättömyysinvestoinnin kesken. Työhön kuuluu investoinnin lisäksi toteutuksen jälkiseuranta ja raportointi tulevaa toimintaa varten. Työssä on keskitytty koneistustarpeiden joustavuuden ja FMS-tekniikan tutkimiseen sekä investointilaskentaan. Näiden perusteella vertaillaan investoinnin kannattavuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on valittu teoriapohjaksi investointilaskenta sekä eri automaatioasteet koneistuksessa. Teorioiden tukemana tehdään analyysi yrityksen koneistuksen nykytilasta sekä investoinnin tarpeesta. Tutkimusaineiston käytetään yrityksen kustannuslaskentamateriaalia, yrityksen omia asiakirjoja, simulointia sekä haastattelutuloksia. Edellä mainitun aineiston perusteella määritellään myös koneistuskeskusinvestointi ja kannattavuus kohdeyrityksessä. Työn teoriaosassa kappaleissa kaksi ja kolme esitellään joustavien valmistusjärjestelmien periaatteita. Teoriaosan kappaleessa neljä esitellään investointilaskentaa. Kappaleessa viisi analysoidaan yrityksen nykytilaa ja projektin kulkua, sekä esitellään työn tulokset sekä laaditun sovelluksen rakenne. Kuudennessa kappaleessa tarkastellaan investointia jälkiseurannan näkökulmasta. Lopputulokset sekä suositukset esitetään kappaleissa seitsemän ja kahdeksan.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Mikkola, Tomi
Keywords
machining center, koneistuskeskus, flexibility, joustavuus, flexible manufacturing, joustava valmistusjärjestelmä, investment, investointi, follow-up calculation, jälkilaskenta
Other note
Citation