Hotelli Kampinkujalle - keskustakorttelin kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
44 + [10] s.
Series
Abstract
The subject of this thesis is to design a high quality hotel in Helsinki's city centre. The surrounding cityscape creates a challenging starting point for planning. This thesis aims to explore and develop short-term housing and the related hotel services as well as exploring the option of demolishing the current underground station and integrating its functions into the new hotel basement and ground level floor. The number of tourists coming to Finland is growing, strengthening Helsinki's position as a tourist destination for both business and pleasure travellers. The need to provide diversification for hotel services is increasing, especially in the city centre and this thesis aims to study a more efficient building solution for the site and then reflect on how the customer's needs can be satisfied through architecture. High quality townscape, architectural expression, and the functions and innovations within the hotel are emphasized in this thesis. The hotel is functionally unique in Finland, with the building combining an apartment hotel and a traditional hotel to serve a number of target groups. The different layers of activities within the hotel are combined to provide a functional whole. The building takes stand to the surrounding buildings as well as the aesthetic environment. The new hotel forms a multi-functional entity for the development of the block.

Diplomityön aiheena on suunnitella korkeatasoinen hotelli Helsingin keskustaan kaupunkikuvallisesti vaativalle paikalle. Tavoitteena on tutkia ja kehittää lyhytaikaista asumista ja siihen liittyviä hotellipalveluja. Työssä tutkitaan vaihtoehtoa, jossa nykyinen metroasema puretaan ja sen toiminnot liitetään uuden hotellin kellari- ja maantasokerrokseen. Turistien määrä kasvaa tasaisesti Suomessa. Helsingin asema turistikohteena vahvistuu ja lisääntyvä turisti- sekä yritysmatkailu luovat tarpeita hotellitarjonnan monipuolistamiseen ja lisäämiseen kaupungin keskustassa. Diplomityön aihe sijoittuu Kampin metroaseman tontille, johon on diplomityössä tutkittu tehokkaampaa rakentamista. Työn tarkoituksena on tutkia tulevaisuuden hotellikonseptia ja miten mm. yöpyjän tarkoituksenmukaisen yöpymismuodon löytäminen ratkaistaan ja miten hotellikonseptia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Työssä painotetaan laadukasta kaupunkikuvaa, arkkitehtonista ilmaisua sekä hotellin tilojen toiminnallisuutta ja innovatiivisuutta. Hotelli on toiminnallisesti uniikki Suomessa. Rakennuksessa on yhdistetty yritysmatkailijoille suunnattu huoneistohotelli ja perinteinen hotelli. Eri kerroksissa olevat toiminnat muodostavat eheän kokonaisuuden, joka palvelee useita eri kohderyhmiä. Rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon ympäröivät rakennukset ja rakennus ottaa vahvasti kantaa ympäristöönsä. Uusi hotellirakennus muodostaa monitoimisen kokonaisuuden keskustakorttelin kehittämiseksi.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Kontuniemi, Eero
Keywords
hotelli, hybridi, asuntosuunnittelu, täydennysrakentaminen, Kamppi, metro, hotel, hybrid, residential planning, supplementary planning
Citation