Improving maintainability and extensibility of a slot machine software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
[11] + 56
Series
Abstract
Reliability and extensibility are major concerns in any non-trivial software system. Especially the ones used commercially. It often happens that existing implementations become old and aren't any longer sufficient for the task they are required to do. One method to fix the situation is refactoring or rewriting. This thesis concentrates on refactoring and rewriting done on a piece of slot machine software. The aim of the project was to produce a better version of an existing implementation in respect to reliability and extensibility. The bulk of the implementation work was done alone by the author. These two implementations are compared in the analysis chapter. The results will show that the quality of the software has improved over the previous one.

Luotettavuus ja laajennettavuus ovat keskeisiä ominaisuuksia kaikissa vähänkään suuremmissa ohjelmistoissa. Erityisesti niissä, joita käytetään kaupallisesti. Toteutukset vanhenevat, eivätkä enää kykene täyttämään niiltä vaadittuja ominaisuuksia. Niiden korjaamiseksi voidaan käyttää refaktorointia tai kokonaan uuden toteutuksen kirjoittamista. Tässä työssä esitellään osa raha-automaatin ohjelmistoa, joka kirjoitettiin uudelleen. Työn tavoitteena oli tuottaa luotettavampi ja paremmin laajennettava toteutus olemassa olevalle. Suurin osa toteutustyöstä lankesi allekirjoittaneelle. Näitä kahta toteutusta vertaillaan analyysi kappaleessa. Tulokset osoittavat, että ohjelmiston laatu on parantunut vanhaan toteutukseen verrattuna.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Koskinen, Kimmo
Keywords
refactoring, refaktorointi, maintainability, ylläpidettävyys, extensibility, laajennettavuus
Other note
Citation