Pyöräilypalveluiden brändäys Helsingissä – Kaupunkipyörien ilmeen kehitys ja pisteviivakonseptin synty

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
171
Series
Abstract
Pyöräilyn edistämisohjelmaan on kirjattu Helsingin tavoitteeksi saada aikaiseksi Helsingille positiivinen ja tunnistettava pyöräily­brändi. Tämä työ on konkreettinen ehdotus määriteltyyn tarpeeseen. Työssä tutkitaan kuinka pyöräilypalveluita­ yhdistävän kokonaiskonseptin­ luomisella ja brändäämisellä voitaisi edistää pyöräilyä Helsingissä. Aiheeseen tutustutaan kolmen eri vaiheessa olevan edistyneemmän pyöräilykaupungin, Kööpenhaminan, Lontoon ja New Yorkin kautta ja tarkastellaan, mitä niiden pyöräilypalveluiden designratkaisuista voisi oppia. Helsingin pyöräily­palveluiden identiteettiä analysoidaan ja pohditaan, millaiseksi se voisi kasvaa tulevina vuosina. Helsingin tulevalle kaupunkipyöräjärjestelmälle on luotu ilme ja kaupungin pyöräilypalveluiden ympärille kokonaiskonsepti, piste­viivakonsepti. Pyöräpalveluita yhdistäväksi brändielementiksi ehdotetaan pisteviivaa. Konseptissa suunnitellaan pyöräilybrändille ensimmäisiä sovelluksia ja etsitään tapoja muodostaa yhtenäinen pyöräilypalveluiden brändi. Työllä pohjustetaan myös pyöräilytoimenpiteiden viestintäsuunnitelman laatimista. Työssä on myös muodostettu käsite pyöräily­palveluista ja määritelty ne Helsingissä. Pyöräilypalvelut on yhdistetty palveluperheeksi. Jäsentelytapa on luotu helpottamaan palveluiden käsittelemistä eri virastoissa, jotta ymmärrettäisiin, että eri palveluiden viestinnälliset ja muotoilulliset ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen. Kokonaiskonseptin käyttöönotto kaikkiin kaupungin tuottamiin pyöräilypalveluihin vaatisi onnistuakseen systemaattista lähestymistapaa ja avointa kanssakäymistä kaikkien osapuolten kanssa, jotta jokaiselle pyöräilypalvelulle voitaisiin löytää sopiva tapa viestiä yhtenäisen identiteetin kautta. Yhtenäisen identiteetin luominen sopisi ongelman ratkaisutapana Helsingin design­kaupunki-imagoon.

The development of a positive and recognizable cycling brand for Helsinki and the surrounding areas is stated as one of the goals in the 2013 cycling promotion program. This work is a a proposal in response to this defined need. The study examines how the creation of an overarching concept of cycling services and branding could aid the promotion of cycling in Helsinki. The work explores the topic through three more advanced cycling cities, Copenhagen, London and New York, and examines what could be learned from the branding solutions applied to cycling services in these example cities. The identity of the Helsinki cycling services is analyzed and its possibilities for further development are discussed. This thesis concerns creating a brand identity for an upcoming bike sharing system in Helsinki and proposes a unified concept for the city cycling services, the "Dotted Line Concept". The study presents a dotted line as a proposed unifying visual brand element. The first applications of the concept are modelled, and means to create a coherent brand for cycling services are explored. This work also outlines a communication plan for cycling measures. The work formulates the concept of cycling services and defines its application in Helsinki. The cycling services are combined into a service family. This structuring has been created to facilitate the handling of cycling services by the different city departments. The concept of a service family also underscores a holistic view of the branding and design decisions of different services. To be successful, the introduction of the concept for all of the city's cycling services produced by Helsinki would require a systematic approach. In addition, it requires an open interaction between all the participants in order to find appropriate ways for each cycling service to communicate through a common visual identity. The creation of a common identity for cycling services would be a problem solving method fitting the image of Helsinki as a design city.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Suviala, Teemu
Keywords
pyöräily, brändi, Helsinki, kaupunkipyörät, pisteviiva, Cycling, Brand, Helsinki, Bike-share system, Dotted line
Parts
  • -
Citation