Erään sähkölaitoksen teho on 24 000 kW, sen käyttöjännitys noin 6 000 V, kolme tai neljä voimayksikköä edellytetään olevan sähkölaitoksessa; ohjauskoneisto on seikkaperäisesti suunniteltava

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1931
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation