Robotin kunnossapitojärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
74 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Airila, Mauri
Thesis advisor
Haipus, Ilpo
Keywords
kunnossapitojärjestelmä, käyttövarmuus, robotti, vikadiagnostiikka, valvonta, asiantuntijajärjestelmä
Other note
Citation