Röd tråd I visuell identitet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
sv
Pages
58
Series
Abstract
Mitt kandidatarbete består av två delar: Avhandling och produktion. I avhandlingsdelen behandlar jag vilka element som är viktiga för att skapa en röd tråd för en visuell identitet. Produktions delen består av en ny visuell identitet för Ivalo Visions. I produktions delen bygger jag upp grafiska profilen för Ivalo Visions enligt undersökningen i avhandlings skedet. Eftersom konsistens är nyckel till en stark visuell identitet har jag valt att studera kring ämnet att skapa en röd tråd I en visuell identitet. Produktions delen behandlar de tre element som är viktiga för att bygga en identitet och med hjälp av dessa element skapar jag en röd tråd i produktionen. Jag valde att behandla endast dessa tre element så att avhandlingen inte skulle bli för bred. Resultatet av avhandlingen är en ny logo, färgpalett och typografi som tillsammans skapar en röd tråd i Ivalo Visions identitet. I slut produkten visar jag hur jag skapat röd tråd I alla material med hjälp av mockups.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
visual identity, röd tråd, grafisk profil, logo, typografi, färg
Other note
Citation