Kevytrakenteisen siirrettävän katsomon konstruointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Rakenteiden mekaniikka
Mcode
Rak-54
Degree programme
Language
fi
Pages
56+65
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Suomen Messut Osuuskunnalle, Pasilan Messukeskuksessa. Ongelmana on ollut manuaalisesti koottava ja purettava katsomo, jonka tilalle halutaan helpommin liikuteltava ja varastoitava uusi katsomo. Katsomo jakaantuu alempaan osaan "alakatsomoon" ja ylempään "yläkatsomoon", joka lepää lattiatasosta teräspilareiden varaan korotetulla välitasolla. Suunnittelu rajattiin yhteen noin neljä metriä leveään alakatsomon osaan, josta tehtiin oma yksikkönsä: "katsomomoduuli". Aluksi tutkittiin jo olemassaolevia suomalaisia ja ulkomaisia patentteja ja muita markkinoilta löytyviä valmiita tuotteita. Näistä ei kuitenkaan löytynyt tähän tapaukseen soveltuvaa ratkaisua. Nykyiset rakenteet ja tuleva uusi rakenne on yritetty kuvata mahdollisimman tarkasti rakenteiden toimintatapojen ja staattisten mallien selvittämiseksi. Materiaalina tavanomaisen teräksen rinnalle on suunnittelussa otettu alumiini, jotta rakenteista saataisiin keveitä ja liikuteltavia. Esisuunnitteluvaiheessa on selvitetty suunnittelua rajaavia reunaehtoja ja käyty läpi kaikenlaisia mahdollisia katsomon konstruktiovaihtoehtoja. Näistä on sitten valittu kaksi, joita vielä vertailtiin karkeasti toisiinsa. Valitut vaihtoehdot olivat välitason kotelossa lohkoina säilytettävä katsomo ja hallin kattoon vinsseillä nostettava katsomo. Koteloratkaisua pidettiin tilankäytön kannalta edullisempana. Koteloratkaisun varsinainen suunnittelu on jaettu loogisesti osiin, joissa aina ensin suunnitellaan ne osat, joiden kautta primaarit kuormat jakaantuvat seuraaville osille. Suunnittelussa onkin kaksi osittain erillistä linjaa, joista toisessa suunnitellaan koko alakatsomo ja toisessa yläkatsomon uusi tuenta ja välitaso. Välitason poikittaisristikossa nämä suunnittelulinjat yhtyvät, koska poikittaisristikko saa kuormia myös säilytysasentoon vedetystä alakatsomosta. Alakatsomon alumiinisten pääpalkkien suunnittelussa mitoittavaksi tekijäksi muodostui palkkien kiepahtaminen käyttötilanteessa. Siirtotilanteessa syntyvät rasitukset olivat kuitenkin suurempia, mutta analysoitava dynaaminen rakennemalli, joka korvattiin yksinkertaisemmalla staattisella ulokkeella, vaatii tarkempaa tutkimista. Siirtojärjestelmän suunnittelusta on käyty läpi järjestelmän toimintaperiaate, jota on samalla ideoitu ja reunaehdot, joita syntyy muun muassa alakatsomon liikuttelusta. Varsinaisesta siirtojärjestelmän suunnittelusta vastaa siihen erikoistunut yritys. Tämä työ luo puitteet järjestelmän suunnittelua varten. Työn tulos on tarkoitus myöhemmin patentoida. Sopivasti muunnettuna tämä ratkaisu sopii varmasti muuallakin käytettäväksi.
Description
Supervisor
Paavola, Juha
Thesis advisor
Willberg, Lasse
Keywords
Other note
Citation